Boru Bağlantı Parçaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Boru Bağlantı Parçaları Hk.

“BORU BAĞLANTI PARÇALARI HK.”
 
Tarihi    : 25.10.2010
İşareti    : 4/5000 –3637
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü) tarafından 04/06/2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖSG-2010/12 sayılı Tebliğ ile TS ISO 7005-1, TS ISO 7005-2 ve TS ISO 5251 standartları Tebliğ tarihinden 6 ay sonra geçerli olmak üzere mecburi uygulamaya konulmuş, ardından da 73.07 tarife pozisyonlu ürünler 28/06/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 2010/9 sayılı Tebliğ kapsamından çıkarıldığı ifade edilmiştir.
 
Diğer taraftan, bahse konu TS ISO 7005-1ve TS ISO 7005-2 standartları henüz yürürlülük tarihleri gelmeden Türk Standartları Enstitüsü tarafından iptal edilerek yerlerine sırasıyla, TS EN 1092-1/TS EN 1759-1 ve TS EN 1092-2 standartları hazırlanmış ve Enstitü tarafından mecburi uygulamaya konulmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilmiştir.
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Sanayi Genel Müdürlüğü)’ndan alınan 20/08/2010 tarih ve 004050 sayılı yazıda, yeni hazırlanan TS EN 1759-1, TS EN 1092-1 ve TS EN 1092-2 standartlarından, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) kapsamında yer alan TS EN 1092-1 standardı hariç, TS EN 1759-1 ve TS EN 1092-2 standartlarının mecburi uygulamaya konulmasının uygun olacağı ifade edilmektedir.
 
Öte yandan, 7307.19.10 gümrük tarife pozisyonlu dökme demirden mamul boru bağlantı parçalarına ait “TS EN 10242 Boru Bağlantı Parçaları-Dökme Demir Temperlenmiş, Diş açılmış” standardı 07/09/2010 tarih ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mecburi Standartların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSG-2010/20) ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.
 
Bu minvalde, TS ISO 5251 standardının yanı sıra TS EN 1759-1 ve TS EN 1092-2 standartlarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından iç piyasada mecburi uygulamaya konulmasını müteakip Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair 2010-1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki listeye konularak ithalatta uygunluk denetimi yapılan standartlar kapsamına alınabileceği belirtilmiştir. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası