Bölgesel Konvansiyon Menşe Kuralları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Bölgesel Konvansiyon Menşe Kuralları Hk.

Tarihi    : 28.06.2011
İşareti   : 4/5000 –2108
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;     
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük Müsteşarlığı’nın yazısına atfen; Avrupa Birliği’nin çok sayıda ülkeye tek taraflı olarak uyguladığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki tavizlere ilişkin menşe kuralları, Topluluk Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapan 18 Kasım 2010 tarihli ve 1063/2010 sayılı Komisyon Yönetmeliği’yle    01 Ocak 2011 tarihinden itibaren değiştirildiği ve Gümrük Birliği çerçevesindeki yükümlülüklerimiz gereğince, ülkemizde de yeni menşe liste kurallarının uygulanmasının gerekli olduğu bildirilmiştir.
 
Konu ile ilgili olarak Müsteşarlık tarafından, yürürlükteki 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın temelini oluşturan eski AB mevzuatı olan 881/2003 sayılı komisyon Yönetmeliği’nde yer alan eski liste kuralları ile 1063/2010 sayılı Komisyon Yönetmeliği’nde yer alan yeni liste kurallarının kararlaştırılmasına dair “Yeni Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Menşe Kuralları ile Bölgesel Konvansiyon Menşe Kuralları Karşılaştırma Cetveli”nin hazırlandığı bildirilmiştir.
 
Yazıda, ayrıca, ilgili Müsteşarlık tarafından, ülkemizin de taraf olduğu Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kuralları ile sözkonusu kuralların yerini alacak ve yakında yürürlüğe girecek olan “Bölgesel Konvansiyon Menşe Kuralları Karşılaştırma Cetveli” ile “Yeni Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Menşe Kuralları ile Bölgesel Konvansiyon Menşe Kuralları Karşılaştırma Cetveli”nin hazırlandığı ifade edilmiştir.
 
Yazıda devamla, ilgili tarafların görüş ve değerlendirmelerinden yararlanabilmek amacıyla, sözkonusu karşılaştırma cetvellerinde yer alan eşyaya dair eski ve yeni kuralların değerlendirilmesi suretiyle oluşturulacak Odamız görüşünün 29.06.2011 Perşembe günü mesai bitimine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası