Bölge laboratuarlarının Güçlendirilmesi Projesinin tanıtımı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Bil - Ankara Sanayi Odası

Bölge laboratuarlarının Güçlendirilmesi Projesinin tanıtımı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Bil

Tarihi :  30.03.2011
İşareti : 5/5000
Yanıt :
dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği, Bölge laboratuarlarının Güçlendirilmesi Projesinin tanıtımı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme toplantısı 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 10.00’da ASO 1. OSB toplantı salonunda yapılacaktır. Toplantının açılışında Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin Özdebir de bir konuşma yapacaktır. Aşağıda detayları yeralan programı bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası