Bm Rio+20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı - Ankara Sanayi Odası

Bm Rio+20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

    15 Mayıs 2012

Tarihi  : 15.05.2012
İşareti : 05/5000-1665
İrtibat  : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) Rio+20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, 20-22 Haziran 2012 tarihlerinde, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirileceği ve konferansa yaklaşık 120 ülkenin Devlet Başkanları ve hükümet temsilcilerinin katılımının öngörüldüğü bildirilmektedir.

Konferansta, önümüzdeki 20 yıl için sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi konularında planlamalar yapılması öngörülmekte olup, devletlerin sürdürülebilir kalkınma için ortak bir yol haritasında anlaşmaya varmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, sürece, özel sektörün daha fazla dahil edilmesini teminen, bahse konusu Konferansın hemen öncesinde, 15-18 Haziran 2012 tarihlerinde, Rio de Janerio’da, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) organizasyonunda ve Rio+20 Sekretaryası, BM Sistemi ve Küresel İlkeler Sözleşmesi Brezilya Yerel Ağı işbirliğinde “Kurumsal Sürdürülebilirlik Forumu: İsteğimiz Gelecek için Yenilik ve İşbirliği” Forumu düzenleneceği bildirilmektedir. Forumun amacının küresel sürdürülebilir kalkınmaya iş dünyasının katkısının güçlendirilmesi olduğu belirtilmektedir

2000’den fazla katılımcının beklendiği forum boyunca, Rio+20 Konferansı gündemi ile bağlantılı çok sayıda  çalıştay ve tematik oturum gerçekleştirilecek olup, forum’a kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve BM temsilcileri ile yatırımcıların katılması beklenmektediği bildirilmektedir.

Etkinlikte ele alınacak temalar şunlardır:
 
• Enerji ve İlklim
• Tarım ve Gıda
• Su ve Ekosistemler
• Sosyal Kalkınma
• Kentleşme ve Kentler
• Sürdürülebilir Kalkınma Ekonomisi ve Finansmanı
 
 
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından organize edilen Forum’a katılım davet ile olup, kayıt için ücret ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu ücretler 250’den fazla çalışanı olan şirketler için 25 Mayıs 2012 tarihine kadar 1250 Dolar, bu tarihten sonra 1500 dolar olup, 250’den az çalışanı şirketler için 25 Mayıs 2012 tarihine kadar 750 Dolar ve bu tarihten sonra 900 Dolar olduğu ifade edilmektedir. Anılan Forum’da ön kayıt fazlalığı nedeniyle yaklaşık 200 kayıt kontenjanı kalmış olup, katılım imkânları sınırlı olup, kayıt garanti edilmediği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu Forum’a katılım öngörülmesi halinde, en geç 21 Mayıs 2012 tarihine kadar TOBB’a (sule.tarim@tobb.org.tr veya tel: 312 218 22 12) bildirilmesi gerekmektedir. Forum’a ilişkin detaylı bilgiye www.compact4rio.org adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası