BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi - Ankara Sanayi Odası

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

    30 Mart 2015

Tarih: 31.03.2015
İşareti: 05/ 05/5000-836
İrtibat: dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris GÜLLÜCE Başkanlığında 7 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısında kurulan yedi alt çalışma grubundan biri olan “ Teknoloji Geliştirme ve Transfer Çalışma grubu” faaliyetlerinin kendi Bakanlıklarınca koordine edildiği bildirilmiştir.
 
Yazının devamında, 2015 yılı sonunda Paris’te tamamlanması ve 2020 yılında yürürlüğe girmesi hedeflene küresel iklim anlaşmasına yönelik uluslararası çalışmaların devamı etmekte olduğu ve bu kapsamda hazırlanan müzakere            metnine:
 
Bahse konu müzakere metni hakkında ülkemiz tutumunun belirlenmesi için metnin bütün kurumlarca çalışılması gerekmekte, müzakere metninin teknoloji bölümü, TOBB http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır.
 
Bu itibarla; metin hakkındaki görüş ve önerilerin, ekte yer alan matrislere işlenmiş olarak en geç 06.04.2015 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne yazılı olarak, ayrıca ceyda.polat@aso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası