BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi TÜRKİYE En İyi Uygulama Örnekleri - Ankara Sanayi Odası

BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi TÜRKİYE En İyi Uygulama Örnekleri

Tarih: 09.02.2015
İşareti: 05/5000-330
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 194 ülkenin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin 12.Taraflar Konferansı (COP)’nın 12-24 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenleneceği ve COP 12 esnasında teknik toplantıların yanında Siyasi ve Bölgesel Toplantılar, Bakanlar Toplantısı, Parlamenterler Forumu, İş Forumu ve Fuar düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Yazıda, Ankara’nın ilk defa böyle büyük bir Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapacağı, konferansın Türkiye’nin sahip olduğu tecrübelerin, iyi uygulamaların, başarı öykülerinin ve çıkarılan derslerin sunulması için bir fırsat olarak görüldüğü belirtilmektedir. Bu fırsatı değerlendirmek üzere; arazi bozulumu, çölleşmeyle mücadele, doğal kaynakların korunması (geri kazanım, geri dönüşüm, tekrar kazanım), su kullanımı, kuraklık, arazi kullanımı geniş bir alanda kurum ve kuruluşlarca yapılmış olan iyi uygulamaların derlenerek ortak uluslararası bir doküman haline getirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu noktadan hareketle, üyelerimiz tarafından bahsi geçen konularda yapılmış/yaptırılmış ve uygulanarak sonucu alınmış iyi örneklere ait çalışmaların adı, amacı, önemi, gerekçesi, uygulama tarihleri, yeri, uygulama alanının büyüklüğü gibi bilgilerin ek’te yer alan bir sayfalık “İyi Uygulama Örneği Özet Bilgi Notu’na” işlenerek en geç 17.02.2015 tarihi mesai saati sonuna kadar Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’nün ilgili adresine (ceyda.polat@aso.org.tr) elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 Saygılarımızla, 
 Ankara Sanayi Odası