Biyometanizasyon Tesisleri Ve Fermente Ürün Yönetimi Tebliğ Taslağı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Biyometanizasyon Tesisleri Ve Fermente Ürün Yönetimi Tebliğ Taslağı Hakkında

Tarihi : 10.08.2015
İşareti : 
4/5000-1811 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, biyobozunur atıkların, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, maddesel veya enerji geri kazanım tesislerinden olan mekanik ayırma, biyokurutma ve biyometanizasyon tesislerinin teknik kriterlerinin,  biyometanizasyon tesislerinde elde edilen fermente ürününün kalite kriterlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla “Biyometanizasyon Tesisleri ve Fermente Ürün Yönetimi Tebliği Taslağı”nı hazırladıkları ifade edilmektedir.
 
Söz konusu Tebliğ Taslağı hakkında Odamız görüşleri talep edilmekte olup, belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere görüşlerinizin en geç 17 Ağustos 2015 Pazartesi günü mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası