Biyolojik Etkenlere Mamziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile “Çalış - Ankara Sanayi Odası

Biyolojik Etkenlere Mamziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile “Çalış

    19 Şubat 2013

Tarihi   : 19.02.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   :egitim@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre hazırlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü web sayfasının (www.isggm.gov.tr) “Tüm Duyurular” bölümünde yayımlandığı belirtilen “Biyolojik Etkenlere Mamziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile ilgili Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Söz konusu Taslak Raporuna ilişkin görüş ve önerilerinizin olması durumunda 22.02.2013 tarihine kadar egitim@aso.org.tr adresine göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası