Biyobozunur Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Biyobozunur Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı Hakkında

Tarihi : 21.08.2014
İşareti : 
4/5000-2664 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıkların; çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek atık miktarının azaltılmasına, maddesel veya enerji geri kazanımma yönelik kurulan tesislerin teknik kriterlerinin belirlenmesine ve maddesel geri kazanım tesislerinden geri kazanım sonucunda elde edilen ürünlerin kalite kriterlerine ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla “Biyobozunur Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı”nı hazırladıkları ifade edilmektedir.
 
Söz konusu taslak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır.
 
Bu kapsamda, sözkonusu taslağa ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere en geç 04 Eylül 2014 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası