BİTÜM (ASFALT) Taşımacılığı - Ankara Sanayi Odası

BİTÜM (ASFALT) Taşımacılığı

Tarih: 05.02.2015
İşareti: 05/5000-297
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; ülkemizin 30/11/2005 tarih
ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına
ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/102013 tarih ve 28801 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir.
 
Aynı yazıda, yol üst kaplamasında kullanılan ve asfalt olarak bilinen BİTÜM maddesinin ADR
kapsamında BM 3257 (YÜKSEK SICAKLIKTA SIVI) maddesi şeklinde sınıflandırıldığı
belirtilerek bu madde taşımacılığı ile iştigal eden firmaların ilgili ADR zorunluluklarına tabi
oldukları bildirilmektedir.
 
Söz konusu yazıya http://www.tobb.org.tr/TicaretTirDairesi/Sayfalar/ADR.php internet adresinde
“DUYURULAR” bölümünden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası