Bitmiş Koltuk İthalatı ve Çin’deki Portever ve Türkiye’deki Multilog Firmaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Bitmiş Koltuk İthalatı ve Çin’deki Portever ve Türkiye’deki Multilog Firmaları Hk.

BİTMİŞ KOLTUK İTHALATINDA HAKSIZ REKABET HK.
 
Tarihi   : 30.11.2010
İşareti  : 4/5000–3931
 
Sayın Üyemiz,    
  
Bitmiş koltuk ithalatındaki artışlar nedeniyle Odamız üyelerinin maruz kaldıkları haksız rekabetin önlenmesini teminen, Odamızca Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) nezdinde girişimde bulunulmuş olup, konuyla ilgili olarak DTM’den alınan cevabi yazıda, firmalarımızın ilgili formları doldurarak, şahsi başvuru yapmaları gerektiği belirtilmiştir.
 
Sözkonusu başvuru usullerine ilişkin bilgi ve formu içeren DTM yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
 
 
 
ÇİN HALK CUMHURİYETİNDE YERLEŞİK PORT EVER VE İSTANBUL’DA YERLEŞİK MULTİLOG FİRMALARI HK ŞİKAYET
 
Tarihi   : 30.11.2010
İşareti  : 4/5000– 3931
     
Sayın Üyemiz,     
 
T.C. Pekin Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, Müşavirliklerine, son dönemde, Türk firmalarımızdan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ningbo şehrinde yerleşik nakliyecilik işiyle iştigal eden “PORT EVER firmasına ilişkin olarak şikayetler ulaştığı ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, PORT EVER firması ve bu firmanın aracılık işlemlerini yapan İstanbul’da yerleşik MULTİLOG firması aracılığıyla ürün tedarik eden Türk firmalarımızın, gerek ürün bedellerini gerekse nakliye masraflarını ödemiş olmalarına rağmen, PORT EVER firmasının, MULTILOG firmasından alacağını bahane göstererek firmalarımıza evraklarını tevdi etmediği belirtilmektedir.
 
Yazıda, konuyla ilgili olarak, Müşavirliklerince PORT EVER firması ile temas kurulmuş olduğu, ancak, adı geçen firmanın sorunun çözümüne yönelik işbirliğine yanaşmadığı bildirilmiştir.
 
Bu itibarla, herhangi bir sorunla karşılaşılmamasını teminen, üyelerimizin, PORT EVER firması ile kuracakları ticari ilişkilerde dikkatli olmaları ve yukarıda belirtilen hususları mutlaka gözönünde bulundurmaları gerekmektedir.  
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası