Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/Veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/Veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliğ

    3 Haziran 2013

Tarihi  : 03.06.2013
İşareti : 
4/5000-2131
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2013/30)”   02.06.2013 tarih ve 28665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası