Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı - Ankara Sanayi Odası

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

Tarih: 12.02.2015
İşareti: 05/5000-383
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 19.04.2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu, yönetmelikle bitkisel yağların üretiminden bertarafa kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, geçici depolanmasına, taşınmasına, bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulması, geçici depolama, işleme ve bertaraf tesislerinin kurulması ile bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi amacıyla gerekli prensip ve programların belirlenmesine dair usul ve esastan belirleme yetkisinin Çevre ve Orman Bakanlığı’na verilmiş olduğu ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede bitkisel atık yağların yönetiminin ülkemizde daha etkin ve günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağının yayımlandığı bildirilmektedir. Taslağa Bakanlık internet sayfasından (http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/) Mevzuat başlığı altından Taslaklar bölümünden ulaşılabilmektedir.
 
Üyelerimizin Taslak hakkındaki görüş ve önerilerini, ‘’Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı adreste yer alan “Görüş işleme Formu‘’na işlenmiş olarak en geç 20.02.2015 tarihi mesai saati sonuna kadar TOBB’a yazılı olarak, ayrıca (hande.mertyurek@tobb.org.tr) adresine elektronik ortamda gönderöeleri gerekmektedir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası