Bitki Koruma, Gümrük Muafiyeti, Kıyı Yapı ve Tesisleri, Yapı Malzemeleri, Organik Tarım, Ö - Ankara Sanayi Odası

Bitki Koruma, Gümrük Muafiyeti, Kıyı Yapı ve Tesisleri, Yapı Malzemeleri, Organik Tarım, Ö

Tarihi     :07.07.2011 
İşareti    :04/5000-2194 
 
Sayın Üyemiz,
 
“Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik için tıklayınız.)
 
“Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 1)” (Tebliğ için tıklayınız.)
 
“Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ”  (Tebliğ için tıklayınız.)
 
“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2011-14)”  (Tebliğ için tıklayınız.)
 
“Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/30)” (Tebliğ için tıklayınız.)
 
“Türk Standardları Enstitisü’nün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2011/14)” (Tebliğ için tıklayınız.)
 
“Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği” (Tebliğ için tıklayınız.)
 
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2011/7 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” (Tebliğ için tıklayınız.)
 
06 Temmuz 2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası