Bitki Adı İle Anılan Yağlar Tebliği Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Bitki Adı İle Anılan Yağlar Tebliği Taslağı Hk.

Tarihi : 26.01.2015
İşareti : 04/5000-215
İrtibat : teknik@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”e ait taslak metnin http://www.tarim.gov.tr adresinde yer aldığı bildirilmektedir.
 
Anılan Tebliğ taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 25.02.2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamızın teknik@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası