Bisfenol Kullanılarak Üretilen Bebek Biberonları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Bisfenol Kullanılarak Üretilen Bebek Biberonları Hk.

    4 Şubat 2011

Tarihi    : 04.02.2011
İşareti   : 4/5000 –373
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr      
 
Sayın Üyemiz;      
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; AB Komisyon kararı dikkate alınarak, “Bisfenol A maddesi kullanılarak üretilen bebek biberonlarının ithalatı ve üretiminin 1 Mart 2011 tarihinden itibaren yasaklanması, bu tarihten önce ithal edilmiş veya üretilmiş biberonların 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren piyasaya sunumuna izin verilmemesi” hususunun Bakanlıklarınca uygun görüldüğünü belirterek, 81 İl Valiliğine talimat verildiği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası