BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi Cop12: ANKARA Girişimi - Ankara Sanayi Odası

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi Cop12: ANKARA Girişimi

    18 Mart 2015

Tarihi  17.03.2015
İşareti : 05/5000-713
İrtibat             : ceyda.polat@aso.org.tr  
Sayın Üyemiz,
Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin 12. Taraflar Konferansı’nın (UNCCD COP12), 12-24 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacağı hatırlatılmış ve bu konudaki değişik platformlarda çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.
Bununla ilgili olarak Bakanlıkça hazırlanan iki metin paylaşılmış ve Türkiye’nin taraflar Konferansı ve Çölleşme ile ilgili ana politika çerçevesini oluşturacak bu metinlerin aşağıdaki üç temel soru göz önünde bulundurularak incelenmesinin önem arz ettiği bildirilmiştir.
·         Ülkemizin tüm öncelikleri, bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları bu belgeye eklenmiş midir?
·         Bu girişimin sürdürülebilirliği nasıl sağlanacak?
·         Hangi ülkelerde, hangi kurumlarla hangi şartlarda işbirliği yapılabilir?
Bu çerçevede, ekte yer alan metinlerin incelenerek bu konudaki görüş ve önerilerinizin en geç 23.03.2015 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne  (E-posta: ceyda.polat@aso.org.tr) iletmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası