Birleşik Krallık Ticaret Ve Yatırım Ajansı (UKTI) Yaratıcı Endüstriler Sektörü İle İlgili Seminer - Ankara Sanayi Odası

Birleşik Krallık Ticaret Ve Yatırım Ajansı (UKTI) Yaratıcı Endüstriler Sektörü İle İlgili Seminer

    28 Ocak 2016

Tarih: 28.01.2016
İşareti: 05/5000-190
İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Ajansı (UKTI) tarafından İngiltere’nin yaratıcı endüstrilerinin tanıtılması, Türkiye’den İngiltere’ye yatırım yapmayı planlayan yaratıcı Türk firmalarının bilgilendirilmesi ve Türkiye yaratıcı endüstriler sektörünün İngiltere ile işbirliğinin arttırılması amacıyla 8 Şubat 2016 Pazartesi günü Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nde bir seminer düzenlenecektir.

Söz konusu toplantıda, Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Ajansı’nın ilgili birimlerinden Sn. Mehmet BAŞARAN ve Sn. Ali Kerem BİLGE’nin yanı sıra Vize Bölüm Müdürü Sn. Steve BURGUES ve VisitBritain’ı temsilen Sn. Hande YEDİDAL ekteki program çerçevesinde sunum yaparak, katılımcıların konu ile ilgili sorularını cevaplayacaklardır. Sunumları müteakip, Büyükelçilik rezidansında saat 19:00’da bir resepsiyon gerçekleştirilecektir. Seminerin hedef dinleyici kitlesi aşağıda sunulmaktadır.

-Ankara’da yerleşik tasarım, inovasyon ve yaratıcı sektörlerde yatırım yapan firmalar,

-İnşaat/ mimarı, şehir planlama ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar,

-Ulaşım / uzay teknolojileri ile elektronik / beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar,

-Tekstil / moda sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar,

-Kültür / eğlence / müze sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar.

Bu kapsamda, bahse konu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin ekteki programda belirtilen link aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Program

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası