Birleşik Arap Emirliklerinin Ata Karnesi Sistemine Dahil Olması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Birleşik Arap Emirliklerinin Ata Karnesi Sistemine Dahil Olması Hk.

    21 Mart 2011

Tarihi    : 21.03.2011
İşareti   : 4/5000 –945
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;WCF/WATAC tarafından yapılan başvuruda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İstanbul Sözleşmesi ve Eklerini onaylayarak, 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren, 69.ülke olarak ATA Karnesi Sistemine dahil olacağı bildirilmiştir.
 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren ekte bir örneği sunulan detaylar çerçevesinde ATA Karnesi kullanılacaktır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası