Birleşik Arap Emirlikleri Bilgi Notu - Ankara Sanayi Odası

Birleşik Arap Emirlikleri Bilgi Notu

Tarihi   : 18.01.2013
İşareti   : 05/5000-184
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 14.01.2013 tarihli ve 17053808-724.01-02/AE/2013-268 sayılı yazısına istinaden, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehmet Mehdi Eker’in 24 Şubat 2013 tarihinde  “Yıllık Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)- Türkiye Ortaklıok Oturumunu: Gıda Güvenliği ve Yatırım Fırsatları” konulu konferansa katılacağı iletilmektedir.
 
Bu çerçevede, BAE ile yapılan tarımsal ticarette kaydedilen gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözümlerine ilişkin görüş ve önerileri olan üyelerimizin en geç 25 Ocak 2013 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Tel:0 312 417 12 00 Fax: 0 312 417 52 05, E-Posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası