Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Konferansı’na Davet - Ankara Sanayi Odası

Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Konferansı’na Davet

    23 Ekim 2012

Tarihi  : 23.10.2012                        
İşareti : 05/5000-3306
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Bölgesel Çevre Merkezi’nden alınan bir yazıda, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye, Millî Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi (UNECE) işbirliği ve Bosch Ev Aletleri sponsorluğunda ‘Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Konferansı’nın 15 Kasım 2012 Perşembe günü Ankara’da düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Sürdürülebilir kalkınma için eğitim (SKE), tüm bireylerin sürdürülebilir bir gelecek için ihtiyaç duyulan yaşam biçimleri, davranışlar ve değerler hakkında kaliteli eğitimden faydalanabildiği ve olumlu sosyal değişimlerin yaşanması amacıyla toplumun her kesiminde ve her yaş için hayat boyu yürütülen eğitim etkinliklerini temsil ediyor. Bu doğrultuda, konferans kapsamında Türkiye’de SKE konusunda kurumlann ihtiyaçları, beklentileri ve sorumlulukları tartışılacaktır. Konferans ayrıca, sürdürülebilir kalkınma konusunda uzun vadeli ülke politikasını desteklemek üzere ilgili aktörleri bir araya getirecek ve gerekli işbirliklerinin geliştirilmesine de olanak sağlayacaktır.
 
Konferansta, uluslararası ve ulusal alanda konuyla ilgili önemli çalışmalar yürüten kurumlardan üst düzey konuşmacıların yer alacağı oturumlar gerçekleştirilecektir. Bu oturumlarda, sürdürülebilir kalkınma için eğitim süreci, uygulamaya yönelik örnek çalışmalar, örgün ve yaygın eğitim boyutunda inceleme ve kavramın ulusal olarak hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacaktır.
 
Söz konusu konferansın öncelikli hedef kitlesi, ilgili politikaların düzenlenmesi için çalışan kamu kurumu ve kuruluşları ile yerel yönetimlerdeki karar vericiler olarak belirlenmiştir.
 
Sözkonusu konferans için sınırlı sayıda kontenjan bulunmaktadır. Konuyla ilgilenen ve bu alanda çalışmaların geliştirilmesi aşamasında aktif görev alan yetkililerin başvuruları 1 Kasım 2012 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar kabul edilecektir. Başvurular kontenjan kapsamında değerlendirilecek olup, uygun bulunan kişiler ile daha sonra iletişime geçilecektir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası