Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: Bireysel - Ankara Sanayi Odası

Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: Bireysel

    13 Mayıs 2015

Tarihi : 04.05.2015
İşareti : 
4/5000-1103
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
   
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası