Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmelik Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmelik Taslağı Hk.

    4 Eylül 2012

Tarihi  : 04.09.2012
İşareti : 
4/5000-2770
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmelik Taslağı hakkındaki Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte sunulan sözkonusu Taslak hakkındaki görüşlerinizin en geç 7 Eylül 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
  
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası