Bir Kısım Motorlu Taşıtların Piyasadan Çekilmesi Dair Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

Bir Kısım Motorlu Taşıtların Piyasadan Çekilmesi Dair Tebliğ

Tarihi    : 24.02.2011
İşareti   : 4/5000 –631
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası