Bir Kısım Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

Bir Kısım Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ Hk.

Tarihi     : 30.11.2010                                 
İşareti    : 03/5000-3941
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 09.11.2010 tarihli ve 14439 sayılı yazıda; “Bir Kısım Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ”in (Tebliğ No:62) yayımlandığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu Tebliğ’e www.kugm.gov.tr adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası