Bingazi Serbest Bölgesi - Ankara Sanayi Odası

Bingazi Serbest Bölgesi

    25 Temmuz 2013

Tarih: 25.07.2013
İşareti:05/5000-2759
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Libya Ekonomi Bakanlığı’nın, uzun zamandan beri ülke gündeminde olan Bingazi’de serbest bölge kurulması projesini hayata geçirmek üzere bir Çalışma Grubu kurmuş olduğu iletilmektedir.
 
Bu çerçevede, Bingazi Ticaret Ataşeliğimizce Çalışma Komitesi Başkanı Sayın İbrahim GUİDER’in ziyaret edildiği; Komite çalışmaları hakkında bilgi alındığı ifade edilmektedir. Serbest bölgenin, yapımı devam eden yeni Bingazi Limanı’na 15 km mesafede 1200 hektarlık bir arazi üzerine kurulacağı ve bölgede üretim ve ticaretin yanı sıra internet hizmetleri, sağlık, eğitim sektörlerindeki firmaların da faaliyette bulunmasının öngörüldüğü bildirilmektedir. Çalışma Komitesinin serbest bölgenin kurulması ve işletilmesi için yap-işlet-devret modeli üzerine çalışmakta olduğu ifade edilmiştir. Konu ile ilgili olarak, kurulum ve işletmenin tamamen yabancı sermayeli firmalar tarafından yapılabileceği gibi yerel ortaklarla konsorsiyum kurulması yoluna da gidilebileceği ifade edilmiştir. Çin, İtalya, Dubai, Malezya, Singapur ve Fransa’da yerleşik çeşitli firmaların bölgenin işletilmesi konusuyla ilgilendikleri ve Çalışma Komitesi ile temasa geçtikleri iletilmektedir.
 
Çalışma Komitesi Başkanı İbrahim GUİDER’in anılan toplantıda Bingazi Serbest Bölgesi’nin kurulması ve işletilmesi konusunda Türk işletici firmaların yatırım yapmak üzere davet edilmesi talebinde bulunduğu bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası