Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında

    2 Ekim 2014

Tarihi : 02.10.2014
İşareti : 4/5000-2988
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meslek Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen,Bakanlık koordinasyonunda, güncel gereksinimler doğrultusunda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılacağı belirtilerek, bu doğrultuda hazırlanan karşılaştırma tablosu ile ilgili  Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere en geç 14 Ekim 2014 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası