Binaların Gürültüye Karşı Korunması - Ankara Sanayi Odası

Binaların Gürültüye Karşı Korunması

    6 Ekim 2015

Tarih: 05.10.2015
İşareti: 05/5000-2174
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; Bakanlıkça                yürütülen binaların gürültüye karşı tasarımı, yapımı, kullanımı, bakımı ve                      işletimi açısından uyulacak esasların belirlenmesi için hazırlanan “Binaların                                    Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Hakkında Yönetmelik Taslağı ve                                                                     Binaların Akustik Tasarımı, Uygulaması ve denetlenmesi Kılavuzu” taslak metninin
http://www.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/editordosya/gurultu_yonetmelik.rar linki ile
sunulduğu belirtilerek taslak ile ilgili görüşlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden  talep edilmekte olduğu belirtilmektedir.
Konu ile ilgili olarak üyelerimizin görüş ve önerilerini, Bakanlığa gönderilmek üzere, ekteki forma işlenerek 25/10/2015 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (e-posta: selin.ornek@aso.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası