BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI ve SES YALITIMI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI - Ankara Sanayi Odası

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI ve SES YALITIMI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

İşareti : 05/5000-2530
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Bakanlık tarafından hazırlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Yönetmeliği Taslağının” görüşe açıldığı bildirilmektedir.


Bahse konu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 30.12.2016 tarihi mesai saati sonunu kadar dim@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: Yönetmelik
       Görüş Formu