Bilişim Çağında İşletme Yönetimi Eğitimi, 11 Mayıs-4 Haziran 2009, TOBB-ETÜ Yerleşkesi Ank - Ankara Sanayi Odası

Bilişim Çağında İşletme Yönetimi Eğitimi, 11 Mayıs-4 Haziran 2009, TOBB-ETÜ Yerleşkesi Ank

Tarihi     : 07.05.2009
İşareti    : 5/5000 – 
1842

Yanıt      : dim@aso.org.tr  

Sayın Üyemiz, 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, TOBB-ETÜ, TEPAV ve CISCO işbirliği ile “Bilişim Çağında İşletme Yönetimi”  başlıklı, işletme yönetiminde en yeni yöntem ve eğilimlerin anlatıldığı ve CISCO’nun dünya çapında sunduğu iExec 3.0 eğitiminin Türkiye koşullarına uyarlandığı 11 Mayıs – 4 Haziran 2009 tarihleri arasında olmak üzere 4 haftalık bir eğitim programının düzenleneceği belirtilmektedir.

Eğitim programı ve katılım koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.tobb-cisco.com adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası