Bilirkişilik Kanunu Tasarısı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Bilirkişilik Kanunu Tasarısı Hakkında

    5 Haziran 2015

Tarihi   : 05.06.2015
İşareti  : 4/5000-1364 
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bilirkişilik Kanunu Tasarısı” taslak metnine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 19 Haziran 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası