Bilim,Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Yıllık Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Hk - Ankara Sanayi Odası

Bilim,Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Yıllık Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Hk

    27 Kasım 2012

 
Tarihi   : 27.11.2012
İşareti  : 
4/5000-3595
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısına atfen, 2013 yılı için oluşturulacak sektörel denetim programı ve Yıllık Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) programı hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak üzere ekte yer alan tablonun doldurulması talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, sözkonusu Tablo’da yer almasını öngördüğünüz husulara ilişkin görüşlerinizin en geç 28.11.2012 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası