Bilim ve Teknoloji Yüksek 23.Toplantısı Kurulu Hk. - Ankara Sanayi Odası

Bilim ve Teknoloji Yüksek 23.Toplantısı Kurulu Hk.

    27 Ocak 2012

Tarihi  : 27.01.2012
İşareti : 05/5000-334
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 23. Toplantısının, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın başkanlığında 27 Aralık 2011’de gerçekleştirildiğinden bahisle, toplantıda
-Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri (2011/101)
-Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Koordinasyon Kurulu Oluşturulması (2011/102)
-Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak Amacıyla  Politika Araçlarının Geliştirilmesi (2011/103)
-Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Gelişitirilmesi (2011/104)
-Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırıması (2011/105)
-Kamu  Alımlarının ve Kullanım Hakkı Tahsisilerinin Yeniliği, Yerlileşmeyi ve Teknoloji Transferini Teşvik Edecek Şekilde İyileştirilmesi(2011/106)
-Bilim Merkezlerinin Yaygınlaştırıması (2011/107)
-Yerli Patentlerin Lisanslamasını Teşvik Edecek Politika Araçlarının Geliştirilmesi (2011/108)
başlıklarında sekiz yeni karar alındığı belirtilmekle birlikte, BTYK’nın 21.Toplantısında, Sayın Başbakan’ın Himayeleri altına aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri hazırlanması çalışmalarının ifade edilmektedir.
 
BTYK 23. Toplantısı Kararlarının tam metnine (http://www.tubitak.gov.tr/btyk/23 internet adresinde ulaşılabilmektedir.
 
Blgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası