BİLİM VE TEKNOLOJİ İŞLERİ İLE İLGİLİ DİĞER İŞLER HK.

    14 Mayıs 2018

İşareti : 04/5000-1207
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

T.C. Ankara Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayiinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ve 17/2/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğinden bahisle Yönetmelik kapsamında uygulanacak sanayi ve teknoloji katılımına ilişkin konular hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı STK Rehberi hakkında ilimizde yer alan sanayicilerimizin bilgilendirilmesi, ayrıca “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile ilgili tüm hususlarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilebileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno