Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Sanayi Sitesi Yapı - Ankara Sanayi Odası

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Sanayi Sitesi Yapı

    2 Kasım 2012

Tarihi  : 02.11.2012
İşareti : 
4/5000-3350
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 02.11.2012 tarih ve 28455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası