Beyaz Rusya, Kazakistan Ve Rusya Federasyonu’na İhracatta Gts Kapsamında Form A Düzenlenme - Ankara Sanayi Odası

Beyaz Rusya, Kazakistan Ve Rusya Federasyonu’na İhracatta Gts Kapsamında Form A Düzenlenme

    1 Nisan 2013

Tarihi  : 01.04.2013
İşareti : 
4/5000-1200
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nm yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bulunan Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu’na intikal eden bir bildirim vasıtasıyla, Kazakistan’a yönelik olarak gerçekleştirilen ihracatta Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM A) düzenlenememesinden sıkıntı duyulduğu bilgisi edinildiği, konunun araştırılmasından, anılan ülkenin ülkemize yönelik olarak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulayıp uygulamadığı, uyguluyor ise kapsamı konusunda genel olarak bir tereddüdün hasıl olduğunun anlaşıldığı bildirilmiştir.
 
Birer örneği ekte sunulan ve Birliklerinin internet sitesinde TOBB Birimleri, Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi altındaki Dış Ticaret Müdürlüğü sayfasından da erişilebilecek olan, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya Federasyonu arasındaki Gümrük Birliği Komisyonu’nun 130 numaralı kararında görüleceği üzere ülkemizin, gelişmekte olan ülke statüsü ile GTS rejimine tabi ülkeler içerisinde yer aldığı, dolayısıyla, anılan ekte yer alan ürünleri Kazakistan’a ihraç etmek isteyen firmalara Form A belgesi düzenlenmesi halinde, Gümrük Birliği’nin ilgili hükümleri gereğince ithalatçıların ödeyecekleri gümrük vergilerinin %25 oranında azalacağı belirtilmiştir.
 
Form A belgesi almasına rağmen Kazakistan gümrüklerinde tercihli rejimden faydalanamayan ithalatçılarımızın Odamızı bilgilendirmeleri halinde, söz konusu münferit vakaların çözümü hususunda TOBB ile irtibata geçilecektir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası