Beyaz Rusya (Belarus)’A Form A Düzenlenmemesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Beyaz Rusya (Belarus)’A Form A Düzenlenmemesi Hk.

    17 Eylül 2012

Tarihi  : 17.09.2012
İşareti : 
4/5000-2901
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Form A Belgelerinin gönderildiği ülkelerden Beyaz Rusya’nın (Belarus) Avrupa Birliği’nin 2007 yılında aldığı bir karar doğrultusunda, AB’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında taviz sağladığı ülkeler listesinden geçici olarak çıkarıldığının tespit edildiği, bu çerçevede, AB ile Gümrük Birliğimiz kapsamında ülkemizin de sözkonusu ülkeye GTS çerçevesinde tanıdığı tavizlerin askıya alındığı, akabinde, karşılıklılık esasından hareketle, Beyaz Rusya’nın da ülkemize Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)  kapsamında sağladığı tercihli ticaret imkanını askıya aldığının teyit edildiği bildirilmiştir.
 
Bu çerçevede; Beyaz Rusya’ya (Belarus) yapılan ihracatlarda Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A) düzenlenmemesi ve kullanılmaması hususunu bilgilerinize sunarız.
  
Saygılarımızla
 
Ankara Sanayi Odası