BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK;5811 SAY - Ankara Sanayi Odası

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK;5811 SAY

Tarihi     : 15.12.2008
İşareti    : 6/5000 –4780
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz,  

“Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ”   06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek:Yönetmelik için tıklayınız.


Tarihi     : 15.12.2008
İşareti    : 6/5000 –4780
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz,  

06.12.2008 tarihli ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1)” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek:Tebliğ için tıklayınız.

 


Tarihi     : 15.12.2008
İşareti    : 6/5000 –4780
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz,  

06.12.2008 tarihli ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 2 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Seri No: 3)”  ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek:Tebliğ için tıklayınız.