Belirli Ülke Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Denetim Önlemleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Belirli Ülke Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Denetim Önlemleri Hk.

    24 Aralık 2010

Tarihi     :24.12.2010
İşareti    :4/5000-4222
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
“İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” 24.12.2010 Tarih Ve 27795 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.