Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İliş - Ankara Sanayi Odası

Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İliş

Tarihi    :   30.10.2008
İşareti    :
  6/5000 –4274
Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

30.10.2008 tarihli ve 27039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan;”Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2007/6 Sayılı Tebliğ’e Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Tebliğ” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası