BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 3 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 3 ADET DUYURU HK.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/27) HK.

Tarihi     :03.08.2009
İşareti    :6/5000 –2795
Yanıt     :ticaret@aso.org.tr


 

Sayın Üyemiz;

 

Yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş. (Anlaş) tarafından yapılan başvuru üzerine, Endonezya ve Malezya menşeli “bisiklet iç ve dış lastikleri” için 20/03/2008 tarih ve 26822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/11 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlandığına dair “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/27)” 01.08.2009 tarih ve 27306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Ek: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/27)

 

Bilgilerinize Sunarız.     

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/28) HK.

Tarihi     :03.08.2009
İşareti    :6/5000 –2795
Yanıt     :ticaret@aso.org.tr


 

Sayın Üyemiz;

 

Yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş. (Anlaş) tarafından yapılan başvuru üzerine, Endonezya ve Malezya menşeli “motosiklet dış ve iç lastikleri” için 20/3/2008 tarih ve 26822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/10 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlan tamamlandığına dair “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/28)” 01.08.2009 tarih ve 27306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Ek: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/28)

 

Bilgilerinize Sunarız.     

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 


İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2006/10 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ HK.

Tarihi     :03.08.2009
İşareti    :6/5000 –2795
Yanıt     :ticaret@aso.org.tr


 

Sayın Üyemiz;

 

“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/10 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” 01.08.2009 tarih ve 27306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 – 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/10 sayılı Tebliğ”in, 16/4/2009 tarihli ve 27202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/10 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile değiştirilen 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.