BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 2 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 2 ADET DUYURU HK.

İTHALATTA GÖZETIM UYGULANMASINA İLIŞKIN TEBLIĞ (TEBLIĞ NO: 2009/9) HK.

Tarihi     :10.08.2009
İşareti    :6/5000 –2905
Yanıt     :ticaret@aso.org.tr


 

Sayın Üyemiz;

Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içeren; “İthalatta Gözetim Uygulanmasina İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/9)” 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet          (ABD Doları/Kilogram*)