BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TÜRK GIDA KODEKSİ HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TÜRK GIDA KODEKSİ HK.

    2 Nisan 2010

Tarihi     :02.04.2010
İşareti    :4/5000-1079
Yanıt      :gokcen.celik@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu’nun oluşturduğu Katı ve Sıvı Yağlar İhtisas Alt Komisyonu tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi-Zeytinyağı ve Prina Yağı Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği” taslağının www.kkgm.gov.tr adresinde “mevzuat” başlığı altında görüşlere açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.
 
Söz konusu tebliğ taslağı ile ilgili görüşlerinizin görüş bildirme forumunda hazırlanarak en geç 07.04.2010 tarihine kadar 312-417 52 05 numaralı faksa veya gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası 
 
Ekli dosya 1 için tıklayınız.