BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRK GIDA KODEKSİ HK. DUYURU - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRK GIDA KODEKSİ HK. DUYURU

Tarihi     : 10.05.2010
İşareti    : 4/5000-1535
Yanıt      : gokcen.celik@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;   
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan;
–          “ GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ” 28.04.2010 tarih 27565 sayılı Resmi Gazete’de,
–          “ TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ” 05.05.2010 ve 27572 sayılı Resmi Gazete’de,
–          “ TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ ” (TEBLİĞ NO: 2010/16)  07.05.2010 tarih ve 27574 sayılı Resmi Gazete’de,
–          “ TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDA MADDELERİNDE DİOKSİNLERİN VE DİOKSİN BENZERİ POLİKLORLU BİFENİLLERİN SEVİYESİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ ” 09.05.2010 tarih ve 27576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğlere http://rega.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası