Belge Hizmetleri Müdürlüğü’nden Kimyasalların Envanteri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Belge Hizmetleri Müdürlüğü’nden Kimyasalların Envanteri Hk.

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK HK.
 
Tarihi     :06.04.2010
İşareti    :4/5000-1110
Yanıt      :gokcen.celik@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda 26.12.2008 tarih ve 27092 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan “Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in ekte tarafınıza sunulan taslağının görüşlere açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.
 
Söz konusu tebliğ taslağı ile ilgili görüşlerinizin ekte göndermiş olduğumuz görüş bildirme forumunda hazırlanarak en geç 08.04.2010 tarihine kadar 312-417 52 05 numaralı faksa veya gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası