BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU HK.

TÜRK GIDA KODEKSİ HK.

Tarihi     :08.01.2010
İşareti    :4/5000-71

Yanıt      :gokcen.celik@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 
 
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği” ve “Türk Gıda Kodeksi-Mikrobiyolojik Kriterlerı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği” leri 08.01.2010 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.
 
Ekte göndermiş olduğumuz söz konusu tebliğlere http://rega.basbakanlik.gov.tr/# web adresinden ulaşabilirsiniz.
 
 
Ekler: 
 
 

Bilgilerinize sunarız.   

Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası