BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ÇOK ÖNEMLİ! ENVANTER BİLGİ SİSTEMİ HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ÇOK ÖNEMLİ! ENVANTER BİLGİ SİSTEMİ HK.

ENVANTER BİLGİ SİSTEMİ ve SAVESO TESİSLERİNİN BELİRLENMESİ HK.
 
Tarihi     : 09.12.2009
İşareti    :
4/5000-4205
Yanıt      : gokcen.celik@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
26.12.2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların Çevre ve Orman Bakanlığı’nın kyd@cevreorman.gov.tr adresine başvurarak kullanıcı adı ve şifresi almaları ve söz konusu kimyasal maddeleri 26.12.2009 tarihine kadar “Envanter Bilgi Sistemi” ne kayıt etmeleri, ayrıca Tehlikeli Kimyasal BulunduranTüm Sanayi Kuruluşlarının www.saveso.cevreorman.gov.tr adresinden veya www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr adresinde bulunan Bilgi Sistami (BEKTEKS) giriş linkini kullanarak Çevre ve Orman Bakanlığı’na bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
 
Envanter girişleri ile ilgili sorular ile ilgili kayıt işlemleri sırasında firmalara yardımcı olması amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı’nca bir rehber döküman hazırlanmış olup  söz konusu dökümana http://www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 
 
Bilgilerinize  sunarız.     
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası