BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 3 ADET DUYURU - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 3 ADET DUYURU

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tarihi     : 21.10.2009
İşareti    : 4/5000 – 3705
Yanıt     : teknik@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;
 
“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  21.10.2009 tarih ve 27383 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 
 
ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
Tarihi     : 21.10.2009
İşareti    : 4/5000 – 3705
Yanıt     : teknik@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;
 
“Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  17.10.2009 tarih ve 27379 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 
 
KANATLI, BALIK, BAL VE SÜTTE VETERİNER İLAÇ KALINTI VE PESTİSİT ANALİZLERİ
 
Tarihi     : 21.10.2009
İşareti    : 4/5000 – 3705
Yanıt     : teknik@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;
 
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün Kalıntı Laboratuarınca “ Kanatlı, Balık, Bal ve Sütte Veteriner İlaç Kalıntı ve Pestisit Analizleri” nin gerçekleştirildiği tarafımıza bildirilmiş olup analiz listesi http://www.pentev.gov.tr  internet adresinde yayınlanmaktadır. Ayrıca analiz listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası