BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 20 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 20 ADET DUYURU HK.

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2010/8) HK.
 
Tarihi    : 05.01.2010
İşareti    : 4/5000 –37
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz;
 
“Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/8)” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (2010/9) HK.
 
Tarihi    : 05.01.2010
İşareti    : 4/5000 –37
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
Ekli tabloda (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamında değerlendirilen ve riskli görülen ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenleme yapan; ““CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/9)” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
“OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ NO: (2010/10)” HK.
 
Tarihi    : 05.01.2010
İşareti    : 4/5000 –37
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
 
“Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/10)” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (2010/11)HK.
 
Tarihi    : 05.01.2010
İşareti    : 4/5000 –37
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
“Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/11)” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
  
 
KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA BİLDİRİM ESASLARINI DÜZENLEYEN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (2010/12) HK.
 
Tarihi    : 05.01.2010
İşareti    : 4/5000 –37
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
“Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/12)” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (2010/14) HK.
 
Tarihi    : 05.01.2010
İşareti    : 4/5000 –37
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
“Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/14) ” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2010/15)HK.
 
Tarihi    : 05.01.2010
İşareti    : 4/5000 –37
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
“Pil Ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/15)” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (2010/16)HK.
 
Tarihi    : 05.01.2010
İşareti    : 4/5000 –37
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
“Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/16)” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (2010/17) HK.
 
Tarihi    : 05.01.2010
İşareti    : 4/5000 –37
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
“Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/17) ” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
  
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (2010/18)  HK.
Tarihi    : 05.01.2010
İşareti    : 4/5000 –37
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
“Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/18)” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (2010/19) HK.
 
Tarihi    : 05.01.2010
İşareti    : 4/5000 –37
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
“Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol Ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/19)” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (2010/20)HK.
 
Tarihi    : 05.01.2010
İşareti    : 4/5000 –37
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
“Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2010/20)” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
  
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Tebliğ No: (2010/21)HK.
 
Tarihi    : 05.01.2010
İşareti    : 4/5000 –37
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
“4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No: (2010/21)” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 14/11/2009 tarih ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 sıra no.Iu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2009 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 2,2 (yüzde iki virgül iki) artışın uygulanması sonrasında, 01/01/2010 tarihinden 31/12/2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:
 

4703 sayılı Kanun’un 12 nci Maddesinin;
Alt Limit
Üst Limit