BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 2 ADET DUYURU - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 2 ADET DUYURU

İZAYDAŞ A.Ş.’NİN ATIK KABULU HK.
 
Tarihi     : 22.12.2009
İşareti    :
4/5000-4325
Yanıt      : gokcen.celik@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen yazıda İZAYDAŞ A.Ş.’ nin bertaraf tesisinin atık yönetimindeki yeni politikaları hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu yazı ekte tarafınıza gönderilmektedir. 
 
 
Bilgilerinize  sunarız.     
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası 
 
 
 TÜRK GIDA KODEKSİ – ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ HK.
 
Tarihi     : 22.12.2009
İşareti    :
4/5000-4325
Yanıt      : gokcen.celik@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Tatım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonunun oluşturduğu Et Ürünleri İhtisas Alt Komisyonu tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi – Et Ürünleri Tebliği” revizyon çalışmaları neticesinde taslağın hazırlandığı ve görüşlere açıldığı tarafımıza iletilmiştir.
 
Söz konusu tebliğ taslağı hakkında görüşlerinizi en geç 06.01.2010 tarihine kadar gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine veya 312-417 52 05 numaralı faksa göndermeniz gerekmektedir.
 
 
Bilgilerinize  sunarız.     
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası